© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Mũi khoan từ thép gió HSS

Mũi khoan từ thép gió 30L x 32 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 32 mm

MSP:NL-30Lx32

Giá: 790.000 đ 750.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 19.5xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 19.5xL55 mm

MSP:MKT-19.5*55

Giá: 800.000 đ 735.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 19xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 19xL55 mm

MSP:MKT-19*55

Giá: 720.000 đ 660.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 18xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 18xL55 mm

MSP:MKT-18*55

Giá: 750.000 đ 630.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 17.5xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 17.5xL55 mm

MSP:MKT-17.5*55

Giá: 650.000 đ 630.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 17xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 17xL55 mm

MSP:MKT-17*55

Giá: 650.000 đ 600.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 16xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 16xL55 mm

MSP:MKT-16*55

Giá: 590.000 đ 575.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 15xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 15xL55 mm

MSP:MKT-15*55

Giá: 560.000 đ 530.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 13xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 13xL55 mm

MSP:MKT-13*55

Giá: 530.000 đ 490.000 đ

Mũi khoan từ thép gió HSS 14xL55 mm

Mũi khoan từ thép gió HSS 14xL55 mm

MSP:MKT-14*55

Giá: 520.000 đ 490.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30Lx30 mm

Mũi khoan từ thép gió 30Lx30 mm

MSP:NL-30Lx30

Giá: 780.000 đ 720.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 28 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 28 mm

MSP:NL-30Lx28

Giá: 720.000 đ 670.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 27 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 27 mm

MSP:NL-30Lx27

Giá: 600.000 đ 570.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 26 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 26 mm

MSP:NL-30Lx26

Giá: 589.000 đ 560.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 24 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 24 mm

MSP:NL-30Lx24

Giá: 570.000 đ 530.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 22 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 22 mm

MSP:NL-30Lx22

Giá: 470.000 đ 430.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 20 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 20 mm

MSP:NL-30Lx20

Giá: 460.000 đ 430.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 18 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 18 mm

MSP:NL-30Lx18

Giá: 460.000 đ 420.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 16 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 16 mm

MSP:NL-30Lx16

Giá: 440.000 đ 400.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 14 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 14 mm

MSP:NL-30Lx14

Giá: 440.000 đ 400.000 đ

Mũi khoan từ thép gió 30L x 12 mm

Mũi khoan từ thép gió 30L x 12 mm

MSP:NL-30Lx12

Giá: 440.000 đ 390.000 đ