© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Mũi khoan từ hợp kim TCT

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 26

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 26

MSP:MX50N-26

Giá: 986.000 đ 920.000 đ

Mũi khoan kính 20 mm

Mũi khoan kính 20 mm

MSP:MKK-D20

Giá: 24.000 đ 23.500 đ

Mũi khoan kính 18 mm

Mũi khoan kính 18 mm

MSP:MKK-D18

Giá: 22.000 đ 20.500 đ

Mũi khoan kính 16 mm

Mũi khoan kính 16 mm

MSP:MKK-D16

Giá: 16.500 đ 15.500 đ

Mũi khoan kính 14 mm

Mũi khoan kính 14 mm

MSP:MKK-D14

Giá: 14.200 đ 13.500 đ

Mũi khoan kính 12 mm

Mũi khoan kính 12 mm

MSP:MKK-D12

Giá: 11.000 đ 10.500 đ

Mũi khoan kính 10 mm

Mũi khoan kính 10 mm

MSP:MKK-D10

Giá: 9.200 đ 9.000 đ

Mũi khoan kính 8 mm

Mũi khoan kính 8 mm

MSP:MKK-D8

Giá: 7.000 đ 6.800 đ

Mũi khoan kính 6 mm

Mũi khoan kính 6 mm

MSP:MKK-D6

Giá: 5.600 đ 5.400 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 33

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 33

MSP:MX50N-33

Giá: 1.058.000 đ 980.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 32

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 32

MSP:MX50N-32

Giá: 1.058.000 đ 980.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 31

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 31

MSP:MX50N-31

Giá: 1.058.000 đ 970.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 30

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 30

MSP:MX50N-30

Giá: 1.000.000 đ 950.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 29

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 29

MSP:MX50N-29

Giá: 1.000.000 đ 950.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 28

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 28

MSP:MX50N-28

Giá: 996.000 đ 940.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 27

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 27

MSP:MX50N-27

Giá: 986.000 đ 930.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 25.5

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 25.5

MSP:MX50N-25.5

Giá: 986.000 đ 920.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 25

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 25

MSP:MX50N-25

Giá: 945.000 đ 870.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 24.5

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 24.5

MSP:MX50N-24.5

Giá: 945.000 đ 870.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N-24

Mũi khoan từ hợp kim 50N-24

MSP:MX50N-24

Giá: 935.000 đ 855.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 23.5

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 23.5

MSP:MX50N-23.5

Giá: 935.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 23

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 23

MSP:MX50N-23

Giá: 935.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N-22

Mũi khoan từ hợp kim 50N-22

MSP:MX50N-22

Giá: 930.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N-21

Mũi khoan từ hợp kim 50N-21

MSP:MX50N-21

Giá: 930.000 đ 850.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N-20.5

Mũi khoan từ hợp kim 50N-20.5

MSP:MX50N-20.5

Giá: 930.000 đ 840.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 20

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 20

MSP:MX50N-20

Giá: 920.000 đ 835.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 19

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 19

MSP:MX50N-19

Giá: 920.000 đ 830.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 18

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 18

MSP:MX50N-18

Giá: 886.000 đ 820.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 17

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 17

MSP:MX50N-17

Giá: 886.000 đ 820.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 16

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 16

MSP:MX50N-16

Giá: 886.000 đ 820.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 15

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 15

MSP:MX50N-15

Giá: 800.000 đ 730.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 14

Mũi khoan từ hợp kim 50N - 14

MSP:MX50N-14

Giá: 800.000 đ 730.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 33

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 33

MSP:MX35N-33

Giá: 1.029.000 đ 9.600.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 32

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 32

MSP:MX35N-32

Giá: 1.000.000 đ 9.600.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 31

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 31

MSP:MX35N-31

Giá: 972.000 đ 899.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 30

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 30

MSP:MX35N-30

Giá: 915.000 đ 835.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 29

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 29

MSP:MX35N-29

Giá: 858.000 đ 790.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 28

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 28

MSP:MX35N-28

Giá: 858.000 đ 790.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 27

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 27

MSP:MX35N-27

Giá: 812.000 đ 735.000 đ

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 26

Mũi khoan từ hợp kim 35N - 26

MSP:MX35N-26

Giá: 812.000 đ 730.000 đ

« 1 2 »