© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Mũi khoan kim cương ướt (Hàn Quốc)

Mũi khoan rút lõi bê tông 77 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 77 mm solid CD

MSP:SDC-77 solid CD

Giá: 2.600.000 đ 2.450.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 51 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 51 mm

MSP:D51

Giá: 1.900.000 đ 1.848.000 đ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 18

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 18

MSP:SDC-18

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 16

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 16

MSP:SDC-16

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 14

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 14

MSP:SDC-14

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 12

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 12

MSP:SDC-12

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 10

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 10

MSP:SDC-10

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 8.0

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 8.0

MSP:SDC-8.0

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 7.0

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 7.0

MSP:SDC-7.0

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 6.5

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 6.5

MSP:SDC-6.5

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 6.0

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 6.0

MSP:SDC-6.0

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 5.5

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 5.5

MSP:SDC-5.5

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 5

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 5

MSP:SDC-5.0

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 4.5

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 4.5

MSP:SDC-4.5

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 4.0

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 4.0

MSP:SDC-4.0

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 3.5

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 3.5

MSP:SDC-3.5

Giá: Liên hệ

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 1.25

Bộ mũi khoan rút lõi bê tông 1.25

MSP:SDC-1.25

Giá: Liên hệ

Mũi khoan rút lõi bê tông 450 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 450 mm solid CD

MSP:SDC-450 solid CD

Giá: 39.500.000 đ 36.500.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 400 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 400 mm solid CD

MSP:SDC-400 solid CD

Giá: 35.000.000 đ 32.500.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 350 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 350 mm solid CD

MSP:SDC-350 solid CD

Giá: 18.900.000 đ 17.500.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 300 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 300 mm solid CD

MSP:SDC-300 solid CD

Giá: 17.500.000 đ 16.500.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 250 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 250 mm solid CD

MSP:SDC-250 solid CD

Giá: 13.500.000 đ 12.900.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 225 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 225 mm solid CD

MSP:SDC-225 Solid CD

Giá: 9.300.000 đ 8.600.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 202 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 202 mm solid CD

MSP:SDC-202 Solid CD

Giá: 6.800.000 đ 6.500.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 182 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 182 mm solid CD

MSP:SDC-182 solid CD

Giá: 6.200.000 đ 5.890.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 172 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 172 mm solid CD

MSP:SDC-172 solid CD

Giá: 5.900.000 đ 5.750.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 162 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 162 mm solid CD

MSP:SDC-162 solid CD

Giá: 5.100.000 đ 4.900.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 152 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 152 mm solid CD

MSP:SDC-152 Solid CD

Giá: 4.900.000 đ 4.700.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 142 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 142 mm solid CD

MSP:SDC-142 solid CD

Giá: 4.300.000 đ 4.150.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 132 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 132 mm solid CD

MSP:SDC-132 solid CD

Giá: 4.000.000 đ 3.750.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 127 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 127 mm solid CD

MSP:SDC-127 Solid CD

Giá: 3.800.000 đ 3.650.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 122 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 122 mm solid CD

MSP:SDC-122 solid CD

Giá: 3.800.000 đ 3.600.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 117 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 117 mm solid CD

MSP:SDC-117 Solid CD

Giá: 3.600.000 đ 3.500.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 112 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 112 mm solid CD

MSP:SDC-112 solid CD

Giá: 3.450.000 đ 3.250.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 107 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 107 mm solid CD

MSP:SDC-107 solid CD

Giá: 3.300.000 đ 3.050.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 102 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 102 mm solid CD

MSP:SDC-102 solid CD

Giá: 3.100.000 đ 2.970.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 92 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 92 mm solid CD

MSP:SDC-92 Solid CD

Giá: 2.800.000 đ 2.700.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 82 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 82 mm solid CD

MSP:SDC-82 Solid CD

Giá: 2.900.000 đ 2.600.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 72 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 72 mm solid CD

MSP:SDC-72 solid CD

Giá: 2.200.000 đ 2.000.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 67 mm solid CD

Mũi khoan rút lõi bê tông 67 mm solid CD

MSP:SDC-67 solid CD

Giá: 2.100.000 đ 1.950.000 đ

« 1 2 »