© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
 • MANAGERMANAGER

  MANAGER
  0914 781 869

 • Hỗ TrợHỗ Trợ

  Hỗ Trợ
  0914 781 869

Mũi khoan kim cương ướt (China)

Mũi khoan rút lõi bê tông 63 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 63 x 370 mm

MSP:MKRL63*370

Giá: 360.000 đ 260.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 16 x 260 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 16 x 260 mm

MSP:MKRL-16x260

Giá: 180.000 đ 160.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 18 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 18 x 370 mm

MSP:MKRL-18x370

Giá: 190.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 20 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 20 x 370 mm

MSP:MK-20x370

Giá: 190.000 đ 170.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 22 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 22 x 370 mm

MSP:MKRL-22x370

Giá: 210.000 đ 175.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 66 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 66 x 370 mm

MSP:MKRL66*370

Giá: 370.000 đ 270.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 71 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 71 x 370 mm

MSP:MKRL71*370

Giá: 390.000 đ 290.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 96 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 96 x 370 mm

MSP:MKRL96*370

Giá: 490.000 đ 390.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 108 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 108 x 350 mm

MSP:MKRL108*350

Giá: 540.000 đ 440.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 132 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 132 x 350 mm

MSP:MKRL132*150

Giá: 640.000 đ 540.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 162 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 162 x 350 mm

MSP:MKRL162*350

Giá: 750.000 đ 650.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 168 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 168 x 350 mm

MSP:MKRL168*350

Giá: 800.000 đ 680.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 188 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 188 x 350 mm

MSP:MKRL188*350

Giá: 1.500.000 đ 1.200.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 230 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 230 x 350 mm

MSP:MKRL230*350

Giá: 2.100.000 đ 1.800.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 20 x 260 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 20 x 260 mm

MSP:MKRL20*260

Giá: 180.000 đ 160.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 18 x 260 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 18 x 260 mm

MSP:MKRL18*260

Giá: 180.000 đ 160.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 14 x 260 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 14 x 260 mm

MSP:MKRL14*260

Giá: 180.000 đ 160.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 220 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 220 x 350 mm

MSP:MK-220x350

Giá: 1.800.000 đ 1.536.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 200 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 200 x 350 mm

MSP:MKRL-200x350

Giá: 1.500.000 đ 1.200.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 180 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 180 x 350 mm

MSP:MK-180x350

Giá: 850.000 đ 725.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 168 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 168 x 350 mm

MSP:MK-168x350

Giá: 800.000 đ 680.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 152 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 152 x 350 mm

MSP:MK-150x350

Giá: 750.000 đ 640.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 140 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 140 x 350 mm

MSP:MK-140x350

Giá: 650.000 đ 570.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 127 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 127 x 350 mm

MSP:MK-127x370

Giá: 620.000 đ 520.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 120 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 120 x 350 mm

MSP:MK-120x350

Giá: 590.000 đ 490.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 114 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 114 x 350 mm

MSP:MK-114x350

Giá: 570.000 đ 470.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 108 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 108 x 350 mm

MSP:MK-108x350

Giá: 540.000 đ 440.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 102 x 350 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 102 x 350 mm

MSP:MK-102x350

Giá: 510.000 đ 410.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 96 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 96 x 370 mm

MSP:MK-96x370

Giá: 490.000 đ 390.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 89 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 89 x 370 mm

MSP:MK-89x370

Giá: 460.000 đ 360.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 83 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 83 x 370 mm

MSP:MK-83x370

Giá: 440.000 đ 340.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 76 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 76 x 370 mm

MSP:MK-76x370

Giá: 410.000 đ 310.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 76 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 76 x 370 mm

MSP:MK-76x370

Giá: 410.000 đ 310.000 đ

Mũi khoan ống 66 x 370 mm (TQ)

Mũi khoan ống 66 x 370 mm (TQ)

MSP:MK-66 x 370

Giá: 680.000 đ 420.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 63 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 63 x 370 mm

MSP:MK-63x370

Giá: 360.000 đ 260.000 đ

Mũi khoan rút lỏi bê tông 56 x 370 mm

Mũi khoan rút lỏi bê tông 56 x 370 mm

MSP:MK-56x370

Giá: 330.000 đ 230.000 đ

Mũi khoan rút lỏi bê tông 51 x 370 mm

Mũi khoan rút lỏi bê tông 51 x 370 mm

MSP:MK-51x370

Giá: 310.000 đ 210.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 46 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 46 x 370 mm

MSP:MK-46x370

Giá: 310.000 đ 210.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê tông 44 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê tông 44 x 370 mm

MSP:MK-44x370

Giá: 310.000 đ 210.000 đ

Mũi khoan rút lõi bê trông 40 x 370 mm

Mũi khoan rút lõi bê trông 40 x 370 mm

MSP:MK-40x370

Giá: 300.000 đ 200.000 đ

« 1 2 »