© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Mũi khoan kim cương ( khô)

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D127xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D127xL200 mm

MSP:D127xL200

Giá: 1.320.000 đ 1.190.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D127xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D127xL150 mm

MSP:D127xL150

Giá: 1.279.000 đ 1.100.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D114xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D114xL200 mm

MSP:D114xL200

Giá: 1.295.000 đ 1.050.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D114xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D114xL150 mm

MSP:D114xL150

Giá: 1.250.000 đ 980.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D132xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D132xL200 mm

MSP:D132xL200

Giá: 1.395.000 đ 1.185.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D132xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D132xL150 mm

MSP:D132xL150

Giá: 1.320.000 đ 1.135.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D140xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D140xL150 mm

MSP:D140xL150

Giá: 1.495.000 đ 1.250.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D140xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D140xL200 mm

MSP:D140xL200

Giá: 1.450.000 đ 1.280.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D152xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D152xL200 mm

MSP:D152xL200

Giá: 1.560.000 đ 1.390.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D152x150 mm

Mũi khoan rút lõi tường bê tông khô D152x150 mm

MSP:D152x150mm

Giá: 1.520.000 đ 1.340.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D50xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D50xL150 mm

MSP:D50x150

Giá: 960.000 đ 570.000 đ

Đầu chuyển đổi ren M18 sang M16 EL150

Đầu chuyển đổi ren M18 sang M16 EL150

MSP:M18-M16 EL150

Giá: 540.000 đ 450.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D32

Mũi khoan rút lõi tường D32

MSP:Unika-D32ST x150

Giá: 2.100.000 đ 1.900.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D62

Mũi khoan rút lõi tường D62

MSP:SDC-D62xEL150

Giá: 1.550.000 đ 1.380.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D32

Mũi khoan rút lõi tường D32

MSP:SDC-D32 x EL150

Giá: 1.600.000 đ 1.180.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D102xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D102xL200 mm

MSP:D102x200

Giá: 1.850.000 đ 890.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D102xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D102xL150 mm

MSP:D102x150

Giá: 1.750.000 đ 840.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D96xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D96xL200 mm

MSP:D96xL200 mm

Giá: 1.600.000 đ 820.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D96xL150 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D96xL150 mm

MSP:D96x150

Giá: 1.550.000 đ 790.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D90xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D90xL200 mm

MSP:D90x200

Giá: 1.500.000 đ 750.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D63xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D63xL200 mm

MSP:D63x200

Giá: 1.250.000 đ 590.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D50xL200

Mũi khoan rút lõi tường gạch D50xL200

MSP:D50x200

Giá: 950.000 đ 560.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D40x200 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D40x200 mm

MSP:D40x200

Giá: 950.000 đ 485.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D32xL200 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D32xL200 mm

MSP:D32xL200

Giá: 820.000 đ 470.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D90xL150

Mũi khoan rút lõi tường gạch D90xL150

MSP:D90x150

Giá: 1.500.000 đ 740.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D63xL150

Mũi khoan rút lõi tường gạch D63xL150

MSP:D63x150

Giá: 1.050.000 đ 570.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D40x150 mm

Mũi khoan rút lõi tường gạch D40x150 mm

MSP:D40x150

Giá: 920.000 đ 485.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường gạch D32xL150

Mũi khoan rút lõi tường gạch D32xL150

MSP:D32xL150

Giá: 850.000 đ 450.000 đ

Đầu chuyển đổi ren M18 sang M16 EL300

Đầu chuyển đổi ren M18 sang M16 EL300

MSP:M18-M16 EL300

Giá: 650.000 đ 500.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D170

Mũi khoan rút lõi tường D170

MSP:Unika-D170ST x150

Giá: 6.500.000 đ 6.320.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D160

Mũi khoan rút lõi tường D160

MSP:Unika-D160ST x150

Giá: 6.200.000 đ 5.600.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D140

Mũi khoan rút lõi tường D140

MSP:Unika-D150ST x150

Giá: 6.350.000 đ 5.950.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D130

Mũi khoan rút lõi tường D130

MSP:Unika-D130ST x150

Giá: 530.000 đ 5.155.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D120

Mũi khoan rút lõi tường D120

MSP:Unika-D120ST x150

Giá: 5.000.000 đ 4.100.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D110

Mũi khoan rút lõi tường D110

MSP:

Giá: 5.000.000 đ 3.920.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D105

Mũi khoan rút lõi tường D105

MSP:Unika-D105ST x150

Giá: 5.000.000 đ 4.650.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D100

Mũi khoan rút lõi tường D100

MSP:Unika-D100ST x150

Giá: 5.000.000 đ 3.950.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D95

Mũi khoan rút lõi tường D95

MSP:Unika-D95ST x150

Giá: 5.000.000 đ 4.700.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D90

Mũi khoan rút lõi tường D90

MSP:Unika-D90ST x150

Giá: 4.900.000 đ 4.650.000 đ

Mũi khoan rút lõi tường D85

Mũi khoan rút lõi tường D85

MSP:Unika-D85ST x150

Giá: 4.800.000 đ 4.600.000 đ

« 1 2 »