metabo

metabo

metabo

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Metabo

Máy đánh bóng Inox SE 12-115 set

Máy đánh bóng Inox SE 12-115 set

MSP:Metabo SE 12-115

Giá: 26.500.000 đ 22.000.000 đ

Máy chà nhám hơi Model: DSX150

Máy chà nhám hơi Model: DSX150

MSP:Model: DSX150

Giá: 5.300.000 đ 5.100.000 đ

Máy thổi nóng metabo HE 20-600

Máy thổi nóng metabo HE 20-600

MSP:HE 20-600

Giá: 3.200.000 đ 2.970.000 đ

Máy bắt vít dùng pin PowerMaxx 12 Basic

Máy bắt vít dùng pin PowerMaxx 12 Basic

MSP:BS-10.8V

Giá: 4.800.000 đ 4.300.000 đ

Máy khoan và bắt vít BSZ 12 Impuls

Máy khoan và bắt vít BSZ 12 Impuls

MSP:BSZ 12

Giá: 6.540.000 đ 6.320.000 đ

Máy khoan bê tông búa xoay 3 chức năng KHE 3250

Máy khoan bê tông búa xoay 3 chức năng KHE 3250

MSP:KHE 3250

Giá: 14.500.000 đ 13.900.000 đ

Máy khoan bê tông búa xoay 3 chức năng KHE 2643

Máy khoan bê tông búa xoay 3 chức năng KHE 2643

MSP:KHE-2643

Giá: 6.490.000 đ 5.970.000 đ

Máy khoan 3 chức năng KHE-2442

Máy khoan 3 chức năng KHE-2442

MSP:KHE-2442

Giá: 5.500.000 đ 5.200.000 đ

Máy khoan bê tông búa xoay BHE 22 Metabo

Máy khoan bê tông búa xoay BHE 22 Metabo

MSP:BHE 22

Giá: 5.576.000 đ 5.400.000 đ

Máy khoan va đập (máy khoan động lực) SB 760

Máy khoan va đập (máy khoan động lực) SB 760

MSP:SB 760

Giá: 4.100.000 đ 3.790.000 đ

Máy khoan va đập (máy khoan động lực) SBE 760

Máy khoan va đập (máy khoan động lực) SBE 760

MSP:SBE 760

Giá: 4.200.000 đ 3.900.000 đ

Máy khoan điện (máy khoan động lực) SBE 561

Máy khoan điện (máy khoan động lực) SBE 561

MSP:SBE 561

Giá: 1.970.000 đ 1.825.000 đ

Máy mài góc W9-125

Máy mài góc W9-125

MSP:W9-125

Giá: 3.500.000 đ 3.350.000 đ

Máy mài góc W9-100

Máy mài góc W9-100

MSP:W9-100

Giá: 3.300.000 đ 3.150.000 đ

Máy mài góc W72-125

Máy mài góc W72-125

MSP:W72-125

Giá: 1.670.000 đ 1.590.000 đ

Máy mài góc W 72-100

Máy mài góc W 72-100

MSP:W72-100

Giá: 1.350.000 đ 1.299.000 đ

Máy mài góc W24-180

Máy mài góc W24-180

MSP:W24-180

Giá: 6.600.000 đ 5.600.000 đ

Máy mài góc W12-125

Máy mài góc W12-125

MSP:W12-125

Giá: 5.500.000 đ 5.300.000 đ

Máy mài góc W8-100

Máy mài góc W8-100

MSP:W8-100

Giá: 3.100.000 đ 2.990.000 đ