© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Máy nén khí

Máy nén khí không dầu star 1.0 HP

Máy nén khí không dầu star 1.0 HP

MSP:star 1.0 HP

Giá: 2.100.000 đ 1.950.000 đ

Máy nén khí Panda 2.5 HP

Máy nén khí Panda 2.5 HP

MSP:Panda 2.5HP

Giá: 2.200.000 đ 1.900.000 đ

Máy nén khí không dầu star 1.5 HP

Máy nén khí không dầu star 1.5 HP

MSP:star 1.5 HP

Giá: 2.400.000 đ 2.300.000 đ

Máy nén khí Romano 2.0 HP

Máy nén khí Romano 2.0 HP

MSP:Panda 2.0 HP

Giá: 1.800.000 đ 1.700.000 đ

Máy nén khí Romano 2.5 HP

Máy nén khí Romano 2.5 HP

MSP:Romano 2.5 HP

Giá: 2.000.000 đ 1.750.000 đ

Máy nén khí Romano 3.0 HP

Máy nén khí Romano 3.0 HP

MSP:Romano 3.0 HP

Giá: 2.100.000 đ 1.800.000 đ

Máy nén khí chay dây đai Panda 1/2 HP

Máy nén khí chay dây đai Panda 1/2 HP

MSP:Panda 1/2 HP

Giá: 4.500.000 đ 4.150.000 đ

Máy nén khí chay dây đai Panda 1/4 HP

Máy nén khí chay dây đai Panda 1/4 HP

MSP:Panda 1/4 HP

Giá: 2.900.000 đ 2.800.000 đ

Máy nén khí Panda 3.0 HP

Máy nén khí Panda 3.0 HP

MSP:Panda 3.0 HP

Giá: 2.500.000 đ 2.300.000 đ