máy khuấy hóa chất

máy khuấy hóa chất

máy khuấy hóa chất

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Máy khuấy cầm tay

Máy khuấy cầm tay DST-Rubi 1600W

Máy khuấy cầm tay DST-Rubi 1600W

MSP:DST-Rubi 1600W

Giá: 4.850.000 đ 4.750.000 đ

Máy khuấy cầm tay Rubimix 7

Máy khuấy cầm tay Rubimix 7

MSP:Rubimix 7

Giá: 3.100.000 đ 2.750.000 đ

Máy khuấy cầm tay DST-Rubi Rubimix-9N Plus BL (24960)

Máy khuấy cầm tay DST-Rubi Rubimix-9N Plus BL (24960)

MSP:Rubimix-9N Plus BL

Giá: 4.850.000 đ 4.750.000 đ

Máy khuấy cầm tay DST-Rubi Rubimix-9BL (25940)

Máy khuấy cầm tay DST-Rubi Rubimix-9BL (25940)

MSP:Rubimix-9BL

Giá: 3.700.000 đ 3.500.000 đ