máy khoan bê tông, máy khoan rút lõi bê tông

máy khoan bê tông, máy khoan rút lõi bê tông

máy khoan bê tông, máy khoan rút lõi bê tông

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Máy khoan rút lõi bê tông Hàn Quốc

Roto của máy khoan rút lõi bê tông DK-10DS

Roto của máy khoan rút lõi bê tông DK-10DS

MSP:Roto DK-10DS

Giá: 3.900.000 đ 3.600.000 đ

Máy khoan rút lõi bê tông Cabel CSN-4N

Máy khoan rút lõi bê tông Cabel CSN-4N

MSP:CSN-4N

Giá: 14.500.000 đ 13.800.000 đ

Máy khoan rút lõi bê tông Model: DK-5V

Máy khoan rút lõi bê tông Model: DK-5V

MSP:DK-5V

Giá: 13.000.000 đ 12.500.000 đ

Máy khoan lỗ tường

Máy khoan lỗ tường

MSP:Model: DK101D

Giá: 11.200.000 đ 9.780.000 đ

Roto của máy khoan rút lõi bê tông DK-6DS

Roto của máy khoan rút lõi bê tông DK-6DS

MSP:Roto của DK-6DS

Giá: 3.900.000 đ 3.600.000 đ

Máy khoan rút lõi bê tông Cabel CSN-14A

Máy khoan rút lõi bê tông Cabel CSN-14A

MSP:CSN-14A

Giá: Liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông Cabel CSN-12A

Máy khoan rút lõi bê tông Cabel CSN-12A

MSP:CSN-12A

Giá: Liên hệ

Máy khoan rút lõi bê tông Cabel CSN-10A

Máy khoan rút lõi bê tông Cabel CSN-10A

MSP:CSN-10A

Giá: 24.000.000 đ 23.000.000 đ