© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Máy cắt gạch, đá, bê tông

Máy cắt gạch Model: D7-1200

Máy cắt gạch Model: D7-1200

MSP:D7-1200

Giá: 16.500.000 đ 13.800.000 đ

Máy cắt gạch đa năng Wandeli QX800

Máy cắt gạch đa năng Wandeli QX800

MSP:Wandeli QX800

Giá: 14.000.000 đ 11.200.000 đ

Máy cắt gạch Model: D6-800

Máy cắt gạch Model: D6-800

MSP:D6-800

Giá: 18.400.000 đ 17.400.000 đ

Máy cắt bê tông Model: C14

Máy cắt bê tông Model: C14

MSP:C14

Giá: Liên hệ

Máy cắt rãnh 2 lưỡi Model: CS180

Máy cắt rãnh 2 lưỡi Model: CS180

MSP:Model: CS180

Giá: 8.900.000 đ 7.200.000 đ

Máy cắt đá hoa cương Model: SCS7

Máy cắt đá hoa cương Model: SCS7

MSP:Model: SCS7

Giá: 17.800.000 đ 14.500.000 đ

Máy phay rãnh tường APN Z1R-100A

Máy phay rãnh tường APN Z1R-100A

MSP:MR-2000

Giá: 19.000.000 đ 16.000.000 đ

Máy cắt rãnh tường Model: CS150

Máy cắt rãnh tường Model: CS150

MSP:Model: CS150

Giá: 10.800.000 đ 9.600.000 đ

Máy cắt gạch và líp cạnh D3-800

Máy cắt gạch và líp cạnh D3-800

MSP:D3-800

Giá: 3.800.000 đ 3.600.000 đ

Máy cắt gạch Model: D7-1000

Máy cắt gạch Model: D7-1000

MSP:D7-1000

Giá: 14.500.000 đ 12.500.000 đ

Máy cắt gạch Model: D7-800

Máy cắt gạch Model: D7-800

MSP:Model: D7*800

Giá: 13.500.000 đ 12.000.000 đ

Máy cắt gạch đa năng Wandeli QX1200

Máy cắt gạch đa năng Wandeli QX1200

MSP:Wandeli QX1200

Giá: 17.400.000 đ 15.500.000 đ

Máy cắt gạch đa năng Wandeli QX1000

Máy cắt gạch đa năng Wandeli QX1000

MSP:Wandeli QX1000

Giá: 15.200.000 đ 12.900.000 đ

Máy cắt gạch Model: D3-1200

Máy cắt gạch Model: D3-1200

MSP:D3-1200

Giá: 5.950.000 đ 5.200.000 đ

Máy cắt gạch Model: D3-1000

Máy cắt gạch Model: D3-1000

MSP:D3-100

Giá: 4.900.000 đ 4.600.000 đ

Máy cắt gạch Model: D6-1200

Máy cắt gạch Model: D6-1200

MSP:D6-1200

Giá: 26.500.000 đ 25.000.000 đ

Máy cắt gạch Model: D6-1000

Máy cắt gạch Model: D6-1000

MSP:D6-1000

Giá: 22.900.000 đ 21.650.000 đ

Máy cắt gạch tự động Model: D7-1200

Máy cắt gạch tự động Model: D7-1200

MSP:D7-1200 Auto

Giá: 21.800.000 đ 20.200.000 đ

Máy cắt gạch tự động Model: D7-1000

Máy cắt gạch tự động Model: D7-1000

MSP:D7-1000 Auto

Giá: 18.000.000 đ 16.800.000 đ

Máy cắt gạch tự động Model: D7-800

Máy cắt gạch tự động Model: D7-800

MSP:D7-800 Auto

Giá: 16.800.000 đ 15.700.000 đ

Máy cắt gạch Model: D8-1200

Máy cắt gạch Model: D8-1200

MSP:D8-1200

Giá: 12.500.000 đ 11.700.000 đ

Máy cắt gạch Model: D8-1000

Máy cắt gạch Model: D8-1000

MSP:D8-1000

Giá: 11.500.000 đ 10.400.000 đ

Máy cắt gạch Model: D8-800

Máy cắt gạch Model: D8-800

MSP:D8-800

Giá: 10.200.000 đ 9.600.000 đ

Máy cắt gạch Model: W8-1200

Máy cắt gạch Model: W8-1200

MSP:W1200

Giá: 12.600.000 đ 12.400.000 đ

Máy cắt gạch Model: W8-1000

Máy cắt gạch Model: W8-1000

MSP:W8-100

Giá: 11.600.000 đ 10.900.000 đ

Máy cắt gạch Model: W8-800

Máy cắt gạch Model: W8-800

MSP:W8-800

Giá: 10.700.000 đ 9.900.000 đ

Máy phay rãnh tường Model: WKS8005

Máy phay rãnh tường Model: WKS8005

MSP:Model: WKS8005

Giá: 9.900.000 đ 7.600.000 đ

Máy cắt rãnh tường 2 lưỡi Model: CS125

Máy cắt rãnh tường 2 lưỡi Model: CS125

MSP:Model: CS125

Giá: 7.900.000 đ 7.600.000 đ

Máy phay rãnh tường Model: Z1R-100A

Máy phay rãnh tường Model: Z1R-100A

MSP:Z1R-100A

Giá: 25.000.000 đ 18.000.000 đ

Máy cắt gạch & líp cạnh D4-1200

Máy cắt gạch & líp cạnh D4-1200

MSP:D4-1200

Giá: 7.500.000 đ 7.400.000 đ

Máy cắt gạch & líp cạnh D4-1000

Máy cắt gạch & líp cạnh D4-1000

MSP:D4-1000

Giá: 6.500.000 đ 6.400.000 đ

Máy cắt gạch & líp cạnh D4-800

Máy cắt gạch & líp cạnh D4-800

MSP:D4-800

Giá: 5.500.000 đ 5.400.000 đ