© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Lưỡi mài kim cương

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 4 hình tròn

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 4 hình tròn

MSP:M100Y5-4X12

Giá: 295.000 đ 275.000 đ

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 4 hình tròn

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 4 hình tròn

MSP:M100Y5-4X10

Giá: 265.000 đ 245.000 đ

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 4 mũi tên #30

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 4 mũi tên #30

MSP:M100J5-4X12

Giá: 245.000 đ 215.000 đ

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 4 mũi tên #30

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 4 mũi tên #30

MSP:M100J5-4X10

Giá: 225.000 đ 199.000 đ

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 3 mũi tên #30

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 3 mũi tên #30

MSP:M100J5-3X12

Giá: 220.000 đ 195.000 đ

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 3 mũi tên #30

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 3 mũi tên #30

MSP:M100J5-3X10

Giá: 195.000 đ 155.000 đ

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 4 thanh #80

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 4 thanh #80

MSP:M100Z5-4X12

Giá: 250.000 đ 185.000 đ

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 4 thanh #80

Đĩa mài bê tông, phá sơn D100, 4 thanh #80

MSP:M100Z5-4X10

Giá: 220.000 đ 160.000 đ

Lưỡi cắt mài kim cương D100

Lưỡi cắt mài kim cương D100

MSP:D100x1.0x20x10

Giá: 70.000 đ 58.000 đ

Lưỡi cắt mài kim cương D100

Lưỡi cắt mài kim cương D100

MSP:D100x1.0x20x10

Giá: 60.000 đ 52.000 đ

Lưỡi cắt mài kim cương D100

Lưỡi cắt mài kim cương D100

MSP:D100x1.5x16x20

Giá: 80.000 đ 70.000 đ

Lưỡi cắt mài kim cương D100

Lưỡi cắt mài kim cương D100

MSP:D100x1.0x20x10

Giá: 63.000 đ 55.000 đ

Lưỡi mài kim cương D100

Lưỡi mài kim cương D100

MSP:D100x1.5x16x20

Giá: 80.000 đ 70.000 đ

Lưỡi mài kim cương Turbo D230 mm

Lưỡi mài kim cương Turbo D230 mm

MSP:D230mm

Giá: 1.540.000 đ 1.250.000 đ

Lưỡi mài kim cương Turbo D180 mm

Lưỡi mài kim cương Turbo D180 mm

MSP:D180

Giá: 658.000 đ 580.000 đ

Đĩa mài kim cương D125

Đĩa mài kim cương D125

MSP:D125

Giá: 220.000 đ 180.000 đ

Lưỡi mài kim cương 4

Lưỡi mài kim cương 4" (100 mm)

MSP:LMKC4"

Giá: 70.000 đ 65.000 đ

Lưỡi mài kim cương A-cup 7

Lưỡi mài kim cương A-cup 7

MSP:A-cup 7

Giá: 1.350.000 đ 1.260.000 đ

Lưỡi mài kim cương A-cup 5

Lưỡi mài kim cương A-cup 5

MSP:A-cup 5

Giá: 890.000 đ 820.000 đ

Lưỡi mài kim cương D-cup 5

Lưỡi mài kim cương D-cup 5

MSP:D-cup 5

Giá: 1.640.000 đ 1.455.000 đ

Lưỡi mài kim cương D-cup 7

Lưỡi mài kim cương D-cup 7

MSP:D-cup 7

Giá: 2.500.000 đ 2.350.000 đ

Lưỡi mài bê tông, đá granite D125

Lưỡi mài bê tông, đá granite D125

MSP:NL-D125

Giá: 250.000 đ 240.000 đ

Lưỡi mài kim cương single-cup 7

Lưỡi mài kim cương single-cup 7

MSP:S-cup 7

Giá: 1.650.000 đ 1.495.000 đ

Lưỡi mài kim cương single-cup 5

Lưỡi mài kim cương single-cup 5

MSP:S-cup 5

Giá: 890.000 đ 785.000 đ