lưỡi cắt nhôm

lưỡi cắt nhôm

lưỡi cắt nhôm

Lưỡi cắt kim cương Korea Máy và thiết bị xây dựng Lưỡi cắt kim cương Máy khoan lấy mẫu bê tông Bộ mũi khoan rút lõi bê tông Máy & thiết bị Bơm màng Máy khuấy và phụ kiện Khớp nối nhanh PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX Dây dẫn khí nén Máy nén khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT PHỤ KIỆN XỬ LÝ INOX MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MÁY KHUẤY KHÍ NÉN MŨI KHOAN TỪ MÁY KHOAN TỪ Máy chà nhám hơi Máy cắt gạch
0914 554 543
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0918 140 343

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 554 543 - 0918 946 927

Lưỡi cắt nhôm, gỗ

Lưỡi cắt nhôm 450 mm

Lưỡi cắt nhôm 450 mm

MSP:450x3.4x4.2x30/25.4x120T

Giá: 5.500.000 đ 4.200.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

MSP:LCTG.TV.300x2.0x32

Giá: 1.850.000 đ 1.785.000 đ

Lưỡi cắt nhôm Freud FA 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

Lưỡi cắt nhôm Freud FA 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

MSP:Freud FA255

Giá: 930.000 đ 850.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

MSP:LCTG.TV.300x1.6x32 mm

Giá: 1.680.000 đ 1.575.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

MSP:LCTG.TV.300x1.2x32 mm

Giá: 1.650.000 đ 1.540.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

MSP:LCTG.TV.300x1.0x32 mm

Giá: 1.650.000 đ 1.580.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

MSP:LCTG.TV.275x3.0

Giá: 1.985.000 đ 1.920.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

MSP:LCTG.TV.275x2.5

Giá: 1.760.000 đ 1.690.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

MSP:LCTG.TV.275x2.0

Giá: 1.680.000 đ 1.635.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

MSP:LCTG.TV.275x1.6

Giá: 1.640.000 đ 1.590.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

MSP:LCTG.TV.275x1.2

Giá: 1.590.000 đ 1.460.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

MSP:LCTG.TV.275x1.0

Giá: 1.540.000 đ 1.430.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

MSP:LCTG.TV.250x3.0

Giá: 1.860.000 đ 1.795.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

MSP:LCTG.TV.250x2.5

Giá: 1.600.000 đ 1.560.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

MSP:LCTG.TV.250x2.0

Giá: 1.600.000 đ 1.520.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

MSP:LCTG.TV.250x1.6

Giá: 1.400.000 đ 1.200.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

MSP:LCTG.TV.250x1.2

Giá: 1.400.000 đ 1.200.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

MSP:LCTG.TV.250

Giá: 1.400.000 đ 1.200.000 đ

Lưỡi cắt nhôm Freud FAA 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

Lưỡi cắt nhôm Freud FAA 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

MSP:Freud FAA255

Giá: 1.250.000 đ 1.150.000 đ

Lưỡi cắt nhôm Freud FB 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

Lưỡi cắt nhôm Freud FB 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

MSP:Freud FB255

Giá: 750.000 đ 720.000 đ

Lưỡi cắt nhôm RS 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

Lưỡi cắt nhôm RS 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

MSP:RS255

Giá: 460.000 đ 435.000 đ