lưỡi cắt nhôm

lưỡi cắt nhôm

lưỡi cắt nhôm

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Lưỡi cắt nhôm, gỗ

Lưỡi cắt nhôm 450 mm

Lưỡi cắt nhôm 450 mm

MSP:450x3.4x4.2x30/25.4x120T

Giá: 5.500.000 đ 4.200.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

MSP:LCTG.TV.300x2.0x32

Giá: 1.850.000 đ 1.785.000 đ

Lưỡi cắt nhôm Freud FA 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

Lưỡi cắt nhôm Freud FA 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

MSP:Freud FA255

Giá: 930.000 đ 850.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

MSP:LCTG.TV.300x1.6x32 mm

Giá: 1.680.000 đ 1.575.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

MSP:LCTG.TV.300x1.2x32 mm

Giá: 1.650.000 đ 1.540.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 300 mm

MSP:LCTG.TV.300x1.0x32 mm

Giá: 1.650.000 đ 1.580.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

MSP:LCTG.TV.275x3.0

Giá: 1.985.000 đ 1.920.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

MSP:LCTG.TV.275x2.5

Giá: 1.760.000 đ 1.690.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

MSP:LCTG.TV.275x2.0

Giá: 1.680.000 đ 1.635.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

MSP:LCTG.TV.275x1.6

Giá: 1.640.000 đ 1.590.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

MSP:LCTG.TV.275x1.2

Giá: 1.590.000 đ 1.460.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 275 mm

MSP:LCTG.TV.275x1.0

Giá: 1.540.000 đ 1.430.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

MSP:LCTG.TV.250x3.0

Giá: 1.860.000 đ 1.795.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

MSP:LCTG.TV.250x2.5

Giá: 1.600.000 đ 1.560.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

MSP:LCTG.TV.250x2.0

Giá: 1.600.000 đ 1.520.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

MSP:LCTG.TV.250x1.6

Giá: 1.400.000 đ 1.200.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

MSP:LCTG.TV.250x1.2

Giá: 1.400.000 đ 1.200.000 đ

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

Lưỡi cắt sắt, inox 250 mm

MSP:LCTG.TV.250

Giá: 1.400.000 đ 1.200.000 đ

Lưỡi cắt nhôm Freud FAA 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

Lưỡi cắt nhôm Freud FAA 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

MSP:Freud FAA255

Giá: 1.250.000 đ 1.150.000 đ

Lưỡi cắt nhôm Freud FB 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

Lưỡi cắt nhôm Freud FB 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

MSP:Freud FB255

Giá: 750.000 đ 720.000 đ

Lưỡi cắt nhôm RS 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

Lưỡi cắt nhôm RS 255 x 2.8 x 25.4 mm x 120T

MSP:RS255

Giá: 460.000 đ 435.000 đ