Lưỡi cắt đá

Lưỡi cắt đá

Lưỡi cắt đá

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Lưỡi cắt gạch, đá hoa cương

Lưỡi cắt kim cương 112*2.0*20mm

Lưỡi cắt kim cương 112*2.0*20mm

MSP:112*2.0*20mm

Giá: 75.000 đ 65.000 đ

Lưỡi cắt gạch men 108*20*1.4mm

Lưỡi cắt gạch men 108*20*1.4mm

MSP:108*20*1.4mm

Giá: 45.000 đ 43.000 đ

Lưỡi cắt kim cương 114*2.0*20mm

Lưỡi cắt kim cương 114*2.0*20mm

MSP:114*2.0*20mm

Giá: 85.000 đ 75.000 đ

Lưỡi cắt gạch men 105*20*1.2mm xanh da trời

Lưỡi cắt gạch men 105*20*1.2mm xanh da trời

MSP:105*20*1.2mm da trời

Giá: 75.000 đ 70.000 đ

Lưỡi cắt kim cương 230*2.6*25.4mm

Lưỡi cắt kim cương 230*2.6*25.4mm

MSP:230*2.6*25.4mm

Giá: 295.000 đ 275.000 đ

Lưỡi cắt kim cương 190*2.5*25.4mm

Lưỡi cắt kim cương 190*2.5*25.4mm

MSP:190*2.5*25.4mm

Giá: 220.000 đ 195.000 đ

Lưỡi cắt đa năng 250*25.4*2.8mm

Lưỡi cắt đa năng 250*25.4*2.8mm

MSP:250*25.4*2.8mm

Giá: 320.000 đ 280.000 đ

Lưỡi cắt kim cương 116*1.9*20mm

Lưỡi cắt kim cương 116*1.9*20mm

MSP:116*1.9*20mm

Giá: 45.000 đ 40.000 đ

Lưỡi cắt gạch men 105*20*1.2mm

Lưỡi cắt gạch men 105*20*1.2mm

MSP:105*20*1.2mm

Giá: 45.000 đ 40.000 đ

Lưỡi cắt kim cương 150*2.5*22.23mm

Lưỡi cắt kim cương 150*2.5*22.23mm

MSP:150*2.5*22.23mm

Giá: 120.000 đ 105.000 đ

Lưỡi cắt đa năng 158 mm

Lưỡi cắt đa năng 158 mm

MSP:LCDN158

Giá: 195.000 đ 164.000 đ

Lưỡi cắt đá hoa hoa cương 110 mm

Lưỡi cắt đá hoa hoa cương 110 mm

MSP:LCD110

Giá: 95.000 đ 80.000 đ

Lưỡi cắt liên tục D100 (Cao cấp)

Lưỡi cắt liên tục D100 (Cao cấp)

MSP:Continous-D100

Giá: 160.000 đ 140.000 đ

Lưỡi cắt liên tục D180 (Cao cấp)

Lưỡi cắt liên tục D180 (Cao cấp)

MSP:NL-SDC-D180

Giá: 430.000 đ 352.000 đ

Dây kim cương cưa đá Granite D11.5mm /m

Dây kim cương cưa đá Granite D11.5mm /m

MSP:DWire11.5/m

Giá: 1.300.000 đ 950.000 đ

Lưỡi cắt gạch, đá, bê tông cao cấp NTC7

Lưỡi cắt gạch, đá, bê tông cao cấp NTC7

MSP:NTC7

Giá: 780.000 đ 690.000 đ

Lưỡi cắt gạch, đá granite, bê tông...D150 mm

Lưỡi cắt gạch, đá granite, bê tông...D150 mm

MSP:SDC-D150

Giá: 456.000 đ 376.000 đ

Lưỡi cắt gạch, đá granite...D125 mm

Lưỡi cắt gạch, đá granite...D125 mm

MSP:SDC-D125

Giá: 315.000 đ 276.000 đ

Lưỡi cắt Astra wave cutter 230 mm (9

Lưỡi cắt Astra wave cutter 230 mm (9

MSP:NL-AWC9

Giá: 790.000 đ 690.000 đ

Lưỡi cắt Astra wave cutter 180 mm (7

Lưỡi cắt Astra wave cutter 180 mm (7")

MSP:NL-AWC7

Giá: 650.000 đ 520.000 đ

Lưỡi cắt liên tục D350 (Cao cấp)

Lưỡi cắt liên tục D350 (Cao cấp)

MSP:NL-D350

Giá: 1.950.000 đ 1.650.000 đ

Lưỡi cắt liên tục D300 (Cao cấp)

Lưỡi cắt liên tục D300 (Cao cấp)

MSP:NL-D300

Giá: 1.760.000 đ 1.450.000 đ

Lưỡi cắt liên tục D250 (Cao cấp)

Lưỡi cắt liên tục D250 (Cao cấp)

MSP:NL-D250

Giá: 980.000 đ 790.000 đ

Lưỡi cắt liên tục D230 (Cao cấp)

Lưỡi cắt liên tục D230 (Cao cấp)

MSP:NL-D230

Giá: 870.000 đ 690.000 đ

Lưỡi cắt liên tục D200 (Cao cấp)

Lưỡi cắt liên tục D200 (Cao cấp)

MSP:NL-D200

Giá: 800.000 đ 580.000 đ

Chén mài bê tông, đá granite 100 mm

Chén mài bê tông, đá granite 100 mm

MSP:NL-D100

Giá: 80.000 đ 75.000 đ

Lưỡi cắt đa năng 188 mm

Lưỡi cắt đa năng 188 mm

MSP:LCDN188

Giá: 230.000 đ 190.000 đ

Lưỡi cắt đa năng 230 mm

Lưỡi cắt đa năng 230 mm

MSP:LCDN230

Giá: 385.000 đ 320.000 đ

Lưỡi cắt ướt rồng xanh 125 mm

Lưỡi cắt ướt rồng xanh 125 mm

MSP:LCURX125

Giá: 75.000 đ 60.000 đ

Lưỡi cắt khô rồng xanh 125mm

Lưỡi cắt khô rồng xanh 125mm

MSP:LCRX125

Giá: 85.000 đ 80.000 đ

Lưỡi cắt khô rồng xanh 105mm

Lưỡi cắt khô rồng xanh 105mm

MSP:LCRX105

Giá: 75.000 đ 60.000 đ

Lưỡi cắt liên tục D125 (Cao cấp)

Lưỡi cắt liên tục D125 (Cao cấp)

MSP:Continous-D125

Giá: Liên hệ

Lưỡi cắt liên tục D150 (Cao cấp)

Lưỡi cắt liên tục D150 (Cao cấp)

MSP:Continous-D150

Giá: Liên hệ

Đầu băm đá 4 Roler

Đầu băm đá 4 Roler

MSP:DBD4roler

Giá: 45.000.000 đ 4.100.000 đ

Dây kim cương cưa đá Marble D8.5mm /m

Dây kim cương cưa đá Marble D8.5mm /m

MSP:Dwire8.5 Marble

Giá: 1.560.000 đ 1.480.000 đ

Lưỡi cắt Omega duro liên tục 105 mm

Lưỡi cắt Omega duro liên tục 105 mm

MSP:Ormega duro105

Giá: 145.000 đ 135.000 đ

Lưỡi cắt đa năng Omega blue dạng rãnh 110 mm

Lưỡi cắt đa năng Omega blue dạng rãnh 110 mm

MSP:Blue omega 110

Giá: 110.000 đ 100.000 đ

« 1 2 »