Lưỡi cắt kim cương

Lưỡi cắt kim cương

Lưỡi cắt kim cương

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Lưỡi cắt bê tông

Lưỡi cắt bê tông 376mm

Lưỡi cắt bê tông 376mm

MSP:LCBE376

Giá: 1.250.000 đ 1.100.000 đ

Lưỡi cắt bê tông 426m

Lưỡi cắt bê tông 426m

MSP:LCBT426

Giá: 1.500.000 đ 1.250.000 đ

Lưỡi cắt bê tông, gạch chịu nhiệt D800 mm

Lưỡi cắt bê tông, gạch chịu nhiệt D800 mm

MSP:LCBT800

Giá: 6.500.000 đ 5.350.000 đ

Lưỡi cắt bê tông Diamond star 350 mm

Lưỡi cắt bê tông Diamond star 350 mm

MSP:Diamond star 350

Giá: 1.500.000 đ 1.200.000 đ

Lưỡi cắt bê tông 350 mm

Lưỡi cắt bê tông 350 mm

MSP:Covina350

Giá: 1.050.000 đ 950.000 đ

Lưỡi cắt bê tông 400

Lưỡi cắt bê tông 400

MSP:LCBTTQ400

Giá: 1.000.000 đ 800.000 đ

Lưỡi cắt bê tông cường lực D600 mm (Hàn Quốc)

Lưỡi cắt bê tông cường lực D600 mm (Hàn Quốc)

MSP:SDC-D600

Giá: 4.500.000 đ 4.000.000 đ

Lưỡi cắt bê tông cường lực 500 mm (Hàn Quốc)

Lưỡi cắt bê tông cường lực 500 mm (Hàn Quốc)

MSP:SDC-BT500

Giá: 3.600.000 đ 3.400.000 đ

Lưỡi cắt bê tông cường lực 350 mm (Hàn Quốc)

Lưỡi cắt bê tông cường lực 350 mm (Hàn Quốc)

MSP:SDC-BT350

Giá: 1.600.000 đ 1.500.000 đ

Lưỡi cắt bê tông nhựa đường 400 mm (Hàn Quốc)

Lưỡi cắt bê tông nhựa đường 400 mm (Hàn Quốc)

MSP:SDC-400

Giá: 1.500.000 đ 1.250.000 đ

Lưỡi cắt bê tông nhựa đường 350 mm

Lưỡi cắt bê tông nhựa đường 350 mm

MSP:SDC-350

Giá: 1.200.000 đ 1.100.000 đ

Lưỡi cắt bê tông nhựa đường 300 mm

Lưỡi cắt bê tông nhựa đường 300 mm

MSP:SDC-300

Giá: 1.000.000 đ 850.000 đ

Dây kim cương cưa bê tông D10.5mm Econo type Wire (Speed)

Dây kim cương cưa bê tông D10.5mm Econo type Wire (Speed)

MSP:Econo type Wire (Speed) 10.5

Giá: 2.400.000 đ 1.950.000 đ

Dây kim cương cưa bê tông D10.5mm Sintered Wire for life

Dây kim cương cưa bê tông D10.5mm Sintered Wire for life

MSP:Sintered Wire for life D10.5

Giá: 2.850.000 đ 2.450.000 đ

Dây kim cương cưa bê tông D10.5mm Sintered Wire for Normal

Dây kim cương cưa bê tông D10.5mm Sintered Wire for Normal

MSP:Sintered Wire for Normal 10.5

Giá: 2.800.000 đ 2.400.000 đ

Dây kim cương cưa bê tông D10.5mm Sintered Wire for speed

Dây kim cương cưa bê tông D10.5mm Sintered Wire for speed

MSP:Sintered Wire for speed 10.5

Giá: 2.700.000 đ 2.350.000 đ

Lưỡi cắt bê tông dạng đặc biệt D450

Lưỡi cắt bê tông dạng đặc biệt D450

MSP:Laser weld 450

Giá: 4.500.000 đ 4.150.000 đ

Lưỡi cắt bê tông cường lực D1000 mm

Lưỡi cắt bê tông cường lực D1000 mm

MSP:SDC-D1000

Giá: Liên hệ

Lưỡi cắt bê tông cường lực D550 mm (Hàn Quốc)

Lưỡi cắt bê tông cường lực D550 mm (Hàn Quốc)

MSP:SDC-D550

Giá: 4.500.000 đ 4.000.000 đ

Arix Precast Concrete Hollow Core Slab Blade D 550 mm

Arix Precast Concrete Hollow Core Slab Blade D 550 mm

MSP:PX 550

Giá: 12.500.000 đ 11.000.000 đ

Lưỡi cắt bê tông cường lực 400 mm

Lưỡi cắt bê tông cường lực 400 mm

MSP:SDC-BT400

Giá: 1.900.000 đ 1.700.000 đ