hitachi

hitachi

hitachi

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Hitachi

MÁY KHOAN BẮT VÍT DÙNG PIN 14.4V HITACHI Model:DS14DVF3

MÁY KHOAN BẮT VÍT DÙNG PIN 14.4V HITACHI Model:DS14DVF3

MSP:Model:DS14DVF3

Giá: 3.200.000 đ 2.800.000 đ

Máy bắt vít pin 10.8V Hitachi Model: DS10DAL

Máy bắt vít pin 10.8V Hitachi Model: DS10DAL

MSP:Model: DS10DAL

Giá: 3.900.000 đ 3.500.000 đ

MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN HITACHI Model: WH10DFL

MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN HITACHI Model: WH10DFL

MSP:Model: WH10DFL

Giá: 4.200.000 đ 4.150.000 đ

MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN HITACHI Model:WH7DL

MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN HITACHI Model:WH7DL

MSP:Model:WH7DL

Giá: 4.390.000 đ 4.290.000 đ

Máy cắt sắt Model: CC14ST

Máy cắt sắt Model: CC14ST

MSP:CC14ST

Giá: 2.800.000 đ 2.700.000 đ

Máy mài góc G18SE3

Máy mài góc G18SE3

MSP:G18SE3

Giá: 2.700.000 đ 2.600.000 đ

Máy mài góc PDA100M

Máy mài góc PDA100M

MSP:PDA100M

Giá: 980.000 đ 900.000 đ

Máy mài góc G18SS

Máy mài góc G18SS

MSP:G18SS

Giá: 2.450.000 đ 2.330.000 đ

Máy mài góc G15SA2

Máy mài góc G15SA2

MSP:G15SA2

Giá: 2.300.000 đ 2.250.000 đ

Máy mài góc G13SN

Máy mài góc G13SN

MSP:G13SN

Giá: 1.300.000 đ 1.250.000 đ

Máy mài góc G13SR3

Máy mài góc G13SR3

MSP:G13SR3

Giá: 1.355.000 đ 1.240.000 đ

Máy mài góc G13SS

Máy mài góc G13SS

MSP:G13SS

Giá: 1.235.000 đ 1.090.000 đ

Máy mài góc G10ST

Máy mài góc G10ST

MSP:G10ST

Giá: 1.250.000 đ 1.230.000 đ

Máy mài góc PDA100K

Máy mài góc PDA100K

MSP:PDA100K

Giá: 1.690.000 đ 1.590.000 đ

Máy mài góc G10SS2

Máy mài góc G10SS2

MSP:G10SS2

Giá: 890.000 đ 800.000 đ

Máy mài góc G10SS

Máy mài góc G10SS

MSP:G10SS

Giá: 890.000 đ 800.000 đ