© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

© NgocLanTech.com - siêu thị thiết bị cầm tay

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Đầu phun xịt nước cao áp

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

MSP:NL-P10

Giá: 170.000 đ 135.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

MSP:NL-L100

Giá: 1.450.000 đ 1.350.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

MSP:NL-L50

Giá: 725.000 đ 650.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

MSP:NL-L20

Giá: 280.000 đ 250.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-42

Đầu phun xịt nước cao áp NK-42

MSP:NK-42

Giá: 1.500.000 đ 1.150.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-46

Đầu phun xịt nước cao áp NK-46

MSP:NK-46

Giá: 1.530.000 đ 1.200.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

MSP:NL-P100

Giá: 1.500.000 đ 1.400.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

MSP:NL-P50

Giá: 870.000 đ 700.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

MSP:NL-P20

Giá: 320.000 đ 275.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

MSP:NL-P15

Giá: 240.000 đ 190.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

MSP:NL-L15

Giá: 210.000 đ 195.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

MSP:NL-L10

Giá: 140.000 đ 120.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

MSP:NL-W100

Giá: 1.600.000 đ 1.350.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

MSP:NL-W50

Giá: 800.000 đ 680.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

MSP:NL-W20

Giá: 300.000 đ 270.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

MSP:NL-W15

Giá: 230.000 đ 215.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

MSP:NL-W10

Giá: 160.000 đ 150.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

Dây phun xịt áp lực cao - 100 m

MSP:NL-Y100

Giá: 2.000.000 đ 1.600.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

Dây phun xịt áp lực cao - 50 m

MSP:NL-Y50

Giá: 890.000 đ 790.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

Dây phun xịt áp lực cao - 20 m

MSP:NL-Y20

Giá: 370.000 đ 350.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

Dây phun xịt áp lực cao - 15 m

MSP:NL-Y15

Giá: 320.000 đ 285.000 đ

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

Dây phun xịt áp lực cao - 10 m

MSP:NL-Y10

Giá: 270.000 đ 220.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-128

Đầu phun xịt nước cao áp NK-128

MSP:NK-128

Giá: 4.900.000 đ 4.200.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-98

Đầu phun xịt nước cao áp NK-98

MSP:NK-98

Giá: 3.500.000 đ 3.100.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-58

Đầu phun xịt nước cao áp NK-58

MSP:NK-58

Giá: 3.200.000 đ 2.790.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-54

Đầu phun xịt nước cao áp NK-54

MSP:NK-54

Giá: 2.400.000 đ 1.710.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-48

Đầu phun xịt nước cao áp NK-48

MSP:NK-48

Giá: 2.400.000 đ 1.700.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-44

Đầu phun xịt nước cao áp NK-44

MSP:NK-44

Giá: 1.500.000 đ 1.200.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-38

Đầu phun xịt nước cao áp NK-38

MSP:NK-38

Giá: 1.500.000 đ 1.150.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-88

Đầu phun xịt nước cao áp NK-88

MSP:NK-88

Giá: 3.200.000 đ 2.790.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-56

Đầu phun xịt nước cao áp NK-56

MSP:NK-56

Giá: 2.400.000 đ 1.710.000 đ

Đầu phun xịt nước cao áp NK-52

Đầu phun xịt nước cao áp NK-52

MSP:NK-52

Giá: 2.400.000 đ 1.710.000 đ