bosch

bosch

bosch

Nhám, nỉ Cơ khí BƠM VÀ KHUẤY SƠN, HÓA CHẤT
0914 781 869
  • MANAGERMANAGER

    MANAGER
    0914 781 869

  • Hỗ TrợHỗ Trợ

    Hỗ Trợ
    0914 781 869

Bosch

Máy khoan búa GBH 2-20 DRE Professional

Máy khoan búa GBH 2-20 DRE Professional

MSP:GBH 2-20 DRE

Giá: 3.000.000 đ 2.837.000 đ

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE Professional

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE Professional

MSP:GSB 16 RE

Giá: 1.750.000 đ 1.560.000 đ

Bộ máy khoan Bosch đa năng GSB 1300RE set

Bộ máy khoan Bosch đa năng GSB 1300RE set

MSP:GSB 1300RE

Giá: 1.590.000 đ 1.550.000 đ

Bộ máy khoan Bosch GSB 13RE set

Bộ máy khoan Bosch GSB 13RE set

MSP:GSB 13RE set

Giá: 1.790.000 đ 1.750.000 đ

Máy Khoan Bosch GSB 13RE (600W)

Máy Khoan Bosch GSB 13RE (600W)

MSP:GSB 13RE

Giá: 1.420.000 đ 1.380.000 đ

Bộ máy khoan Bosch GSB 10RE set

Bộ máy khoan Bosch GSB 10RE set

MSP:GSB 10RE set

Giá: 1.780.000 đ 1.650.000 đ

Máy khoan Bosch GSB 10RE

Máy khoan Bosch GSB 10RE

MSP:GSB 10RE

Giá: 1.250.000 đ 1.200.000 đ

Máy khoan sắt Bosch GBM 13RE

Máy khoan sắt Bosch GBM 13RE

MSP:GBM 13RE

Giá: 1.385.000 đ 1.350.000 đ

Máy khoan sắt Bosch GBM 10RE

Máy khoan sắt Bosch GBM 10RE

MSP:GBM 10RE

Giá: 1.150.000 đ 1.070.000 đ

Máy khoan động lực GSB 550 RE

Máy khoan động lực GSB 550 RE

MSP:GSB 550 RE

Giá: 950.000 đ 900.000 đ

Máy khoan sắt Bosch GBM 350RE

Máy khoan sắt Bosch GBM 350RE

MSP:GBM 350RE

Giá: 850.000 đ 830.000 đ

Máy khoan sắt Bosch GBM 320

Máy khoan sắt Bosch GBM 320

MSP:GBM 320

Giá: 800.000 đ 730.000 đ

Máy mài góc GWS 060

Máy mài góc GWS 060

MSP:GWS 060

Giá: 890.000 đ 850.000 đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 RE

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 RE

MSP:GBH 2-26 RE

Giá: 2.740.000 đ 2.564.000 đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 E

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26 E

MSP:GBH 2-26 E

Giá: 3.700.000 đ 3.454.000 đ

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 RE

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-23 RE

MSP:GBH 2-23 RE

Giá: 3.300.000 đ 3.003.000 đ

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-20 RE Professional

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-20 RE Professional

MSP:GBH 2-20 RE

Giá: 2.750.000 đ 2.706.000 đ

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-18 RE Professional

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-18 RE Professional

MSP:GBH 2-18 RE

Giá: 2.500.000 đ 2.200.000 đ

Máy mài góc GWS 17-150CI

Máy mài góc GWS 17-150CI

MSP:GWS 17-150CI

Giá: 3.789.000 đ 3.685.000 đ

Máy mài góc GWS 17-125CI

Máy mài góc GWS 17-125CI

MSP:GWS 17-125CI

Giá: 3.080.000 đ 2.937.000 đ

Máy mài góc GWS 13-125CI

Máy mài góc GWS 13-125CI

MSP:GWS 13-125CI

Giá: 2.768.000 đ 2.607.000 đ

Máy mài góc GWS 22-180

Máy mài góc GWS 22-180

MSP:GWS 22-180

Giá: 2.850.000 đ 2.761.000 đ

Máy mài góc GWS 20-180

Máy mài góc GWS 20-180

MSP:GWS 20-180

Giá: 2.495.000 đ 2.431.000 đ

Máy mài góc GWS 15-125CIH

Máy mài góc GWS 15-125CIH

MSP:GWS 15-125CIH

Giá: 3.790.000 đ 3.685.000 đ

Máy mài góc GWS 15-125CI

Máy mài góc GWS 15-125CI

MSP:GWS 15-125CI

Giá: 2.989.000 đ 2.937.000 đ

Máy mài góc GWS 12-125CI

Máy mài góc GWS 12-125CI

MSP:GWS 12-125CI

Giá: 2.789.000 đ 2.608.000 đ

Máy mài góc GWS 8-125C

Máy mài góc GWS 8-125C

MSP:GWS 8-125C

Giá: 1.350.000 đ 1.287.000 đ

Máy mài góc GWS 7-100 ET

Máy mài góc GWS 7-100 ET

MSP:GWS 7-100 ET

Giá: 1.470.000 đ 1.375.000 đ

Máy mài góc GWS 7-125

Máy mài góc GWS 7-125

MSP:GWS 7-125

Giá: 1.210.000 đ 1.160.000 đ

Máy mài góc GWS 7-100

Máy mài góc GWS 7-100

MSP:GWS 7-100

Giá: 1.060.000 đ 1.012.000 đ

Máy mài góc GWS 750-100

Máy mài góc GWS 750-100

MSP:GWS 750-100

Giá: 1.200.000 đ 1.060.000 đ

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-23 E Professional

Máy khoan búa dùng mũi SDS-plus Bosch GBH 2-23 E Professional

MSP:GBH 2-23 E

Giá: 2.980.000 đ 2.871.000 đ

Máy mài góc GWS 15-150CI

Máy mài góc GWS 15-150CI

MSP:GWS 15-150CI

Giá: 3.879.000 đ 3.799.000 đ